top of page

צוות  Aqualink

 
מר יזהר בן ששון - מנהל

יזם בתחום אנרגיות מתחדשות. יזם ברופין את הקמפוס ללימודי סביבה לתלמידי תיכון מחוננים

פרויקטור ומנהל אתרי קו-גנרציה בטכנולוגיה של ביו-מסה ובניית תחנות כוח ליצירת חשמל מפסולת אורגנית. טייס בתעופה הכללית הישראלית עד 2015. פעיל חברתי מוביל ונחוש במאבק למען זכויות מבקשי המקלט בישראל.

ד"ר דניאל גטניו - מנהל מחקר ופיתוח

ד"ר דניאל גטניו השלים דוקטורט באקולוגיה ימית באוניברסיטה העברית בירושלים. עסק במחקרים רבים בביולוגיה, אוקיינוגרפיה, סביבה ואקולוגיה במדינות רבות כמו קוסטה ריקה, פרו, ישראל ואנגליה. מאז שעלה לישראל מרצה ד"ר גטניו במוסדות חשובים שונים, כמו מכללת אורנים, בית הספר למדעי הים והאוניברסיטה הפתוחה. מאז 2012 הוא נמנה על מייסדי Aqualink Ltd.

 

ד"ר יעל ברקי - יועצת מחקר ופיתוח

ליעל יש דוקטורט בביולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. פעילותה העיקרית היא ברשת הירוקה שבה היא עוסקת בחינוך לפיתוח בר קיימא (ESD) לשינוי סביבתי וחברתי בכל החברות בישראל. משמשת כסגנית מנהלת ומנהלת פדגוגית. מאז 2012, היא מייסדת שותפה של חברת אקוואלינק בע"מ ועוסקת בפיתוח המוצר ויועצת חיצונית של אקוולינק בע"מ.

 

 

 

 

bottom of page