top of page

מחקר ופיתוח

הליכי מחקר ופיתוח הם לב-ליבה של כל פן בחברה. כלל הפעילות שלנו מגובה במחקרים ובבדיקות, כדי להבטיח שנפתח את מערכות הסינון המשתלמות והמגוונות ביותר, וכדי לספק פתרונות שמשפרים משמעותית את איכות מי-השתייה. את החדשנות הטכנולוגית שלנו מניע החיפוש אחר איכות חיים טובה יותר וחיים פשוטים יותר.

תהליך הפיתוח של מוצר חדש כולל לעתים קרובות גיבוש של נהלי ניתוח חדשים, רכש של מוצרים חדשים, בחירת התערובות או הרכיבים הטובים ביותר ואימות של מצב התהליכים ושל יכולות המוצרים. Aqualink מוסיפה באופן שוטף שיטות ניתוח, מתקני בדיקה ונהלי בדיקה שעומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר. במקביל, אנחנו מנהלים מחקרים בנושאים החמים בתחום המים וכן מחקרים בדבר היישומים של מוצרינו.

bottom of page